Priser

Priser

Se alle vores priser længere nede på denne side.

Bemærk venligst at vi desværre ikke giver tilbud, estimater, prisoverslag, forventet tidsforbrug eller cirkapriser på hverken flytninger eller møbelopbevaring, men foretager disse udelukkende på timebasis og kubikmeterbasis, da det giver absolut reelle, helt ærlige og meget billigere priser på både flytning og møbelopbevaring, til stor glæde og gavn for alle vores kunder.

På timebasis betales blot for det antal timer og flyttekasser der anvendes, hverken mere eller mindre. Det giver altså vores kunder en mulighed for at få nedbragt flytteprisen betragteligt, ved eventuelt selv at give en hånd med. Jo bedre dit flyttelæs er pakket og forberedt, og jo flere du eventuelt selv kunne lokke til at flytte med, desto færre timer holder du på flyttemanden, og tilsvarende billigere bliver din flytning i sidste ende.
Også parkeringsmæssigt kan du selv sørge for at få nedbragt flytteprisen yderligere, for jo tættere på din hoveddør du selv sørger for at spærre plads til flyttevognen, jo hurtigere går det. Bemærk at flyttevognen med åben lift fylder 15 meter i længden, det svarer til 3 fulde parkeringspladser. 

firmaflytning,erhvervsflytning,virksomhedsflytning,privatflytning,møbelopbevaring,sjælland,nordsjælland,flyttefirma,espergærde,helsingør,hørsholm,hillerød,opbevaring,lager,pakketips,pakning,pakkevejledning,selfstorage,flytning,flyttemand,flytteforretning,flyt

Vi kommer derfor ikke ud og besigtiger flytninger, og vi giver altså heller ikke tilbud, overslag, forventet tidsforbrug, cirka priser eller nogen former for faste priser af nogen art på flytteopgaver, da det bare gør flytningen væsentligt dyrere i forhold til timebasis. Selvfølgelig er det da rart på forhånd at vide, præcist hvad din flytning vil komme til at koste, men det betaler man desværre så også en hel del ekstra for, når man får et fast flyttetilbud, da man her som flyttemand er nødt til at helgardere sig både hvad vejret og den forløbne tid angår. Men på timebasis, som er det eneste vi praktiserer, er det som at gå en tur i supermarkedet, du betaler kun for det du får, hverken mere eller mindre.

Vi foretager desværre udelukkende flytninger indenfor Danmarks grænser, ikke til eller fra andre lande.

Vi foretager desværre ikke nedpakning af løst bohave såsom glas, porcelæn, bøger og andet småt til flyttekasser, samt flytter vi desværre ikke klaverer, flygler, billardborde eller store tunge pengeskabe.

Priser på flytning og opbevaring

Bemærk at alle nedenstående priser er inkl. 25 % moms.

2 flyttemænd + stor flyttevogn der rummer 65 m³
Total samlet pris 1.100,00 kr. pr. time fra det øjeblik vi kører fra vores lageradresse i Espergærde i Nordsjælland til vi er tilbage på vores lageradresse i Espergærde igen. Efter 1. time regnes der også med halve timer.
Vi foretager flytninger alle årets tirsdage, onsdage, torsdage, fredage og lørdage, hvad enten det er en helligdag eller ej, og vi opkræver ikke helligdagstillæg, men vi holder dog desværre lukket for flytninger alle årets søndage og mandage.

Kilometerbetaling
9,00 kr. pr. kørt kilometer målt fra vi kører fra vores lageradresse i Espergærde i Nordsjælland til vi er tilbage på vores lageradresse i Espergærde igen.

Leje af flyttekasser
12,50 kr. pr. benyttet flyttekasse. (minimumsleje er 40 stk., da levering og afhentning af tomme lejede flyttekasser er uden beregning – vores flyttekasser måler 40 cm i bredden, 40 cm i højden og 60 cm i længden og er fremstillet af 7 mm kraftigt og holdbart dobbeltlags bølgepap)

Bemærk! Ved leje af flyttekasser hos os, læs venligst også afsnittet Flyttekasser ved at trykke her på Flyttekasser eller på knappen Flyttekasser foroven i menuen.

Køb af flyttekasser
35,00 kr. pr. flyttekasse. (vores flyttekasser måler 40 cm i bredden, 40 cm i højden og 60 cm i længden og er fremstillet af 7 mm kraftigt og holdbart dobbeltlags bølgepap)

Mærkater
50,00 kr. pr. pakke med 192 selvklæbende hvide mærkater som er velegnede til afmærkning på flyttekasser, ikke på møbler (mærkatpakken måler 18 cm x 13,5 cm, og mærkaterne måler enkeltvis 7,6 cm x 3,9 cm og sidder på ark á 6 stk. mærkater)

Indpakningspapir
100,00 kr. pr. pakke. (5 kg hvidt papir, ca. 260 ark, det måler 60 cm x 80 cm pr. ark) Kvalitetsmæssigt svarer dette indpakningspapir til avispapir, blot uden tryksværte. Ved indpakning af små glas og lignende, kan det anbefales at rive papiret over i halve stykker á ca. 60 cm x 40 cm.

Møbelopbevaring
400,00 kr. pr. måned pr. møbelcontainer, vi regner også med halve måneder (halv måned = 200,00 kr.)

Prisen beregnes resterende antal dage indeværende måned, derefter pr. påbegyndt halve måned (det skiller så d. 1 og d. 15 i måneden)
En møbelcontainer rummer 6,7 kubikmeter som kubikmetermæssigt svarer til ca. 67 af vores flyttekasser.
En møbelcontainer måler indvendigt 244 cm i længden, 232 cm i højden og 118 cm i bredden, dette svarer til ca. 3 kvadratmeter i gulvareal.

Aflæsningsgebyr og pålæsningsgebyr af fyldte møbelcontainere på vores lager
Når vi fysisk flytter for dig, vil den tid vi bruger på din adresse og kørsel til og fra din adresse blive afregnet efter timebasis, men ved aflæsning eller pålæsning af møbler på vores møbelmagasin beregnes dette gebyr i stedet for timebasis.
550,00 kr. pr. aflæssede eller pålæssede fyldte møbelcontainer på vores møbelmagasin. (Ved halvfyldte containere beregnes kun et halvt gebyr, dog først hvis mere end 1 container)

Når vi afhenter dit bohave på din adresse, pakker vi dit bohave direkte ind i vores møbelcontainere med det samme ombord på vores flyttevogn. Ved aflæsning af de fyldte møbelcontainere på vores opbevaring, beregnes et aflæsningsgebyr på 550,00 kr. pr. fyldte møbelcontainer, samt efterfølgende når du på et senere tidspunkt skal have dine møbler retur igen, beregnes yderligere ved pålæsning af møbelcontainere på vores flyttevogn, et pålæsningsgebyr på 550,00 kr. pr. fyldte møbelcontainer. Dette gebyr svarer til en halv timeløn for 2 mand, det er præcis den tid det i gennemsnit vil tage at aflæsse eller pålæsse den samme mængde bohave manuelt på vores møbelopbevaring som 1 møbelcontainer rummer. Så ved aflæsning eller pålæsning af møbelcontainere på vores møbelopbevaring betales altså ikke timeløn, men aflæsningsgebyr og pålæsningsgebyr pr. fyldte møbelcontainer, som svarer til nøjagtig den tid det ville tage, hvis man skulle foretage aflæsning eller pålæsning på gammeldags vis uden møbelcontainere, altså betaler du nøjagtigt det samme for aflæsning og pålæsning af møbler på vores møbelopbevaring med møbelcontainere, som hvis du benyttede et andet flyttefirmas møbelmagasin som ikke opbevarede i møbelcontainere, men i små rum hvor alle møblerne manuelt og tidskrævende skulle bæres til og fra, med heraf betydeligt større risiko for eventuelle ridser, skrammer og skader, da bohavet i så fald skulle håndteres dobbelt så mange gange.

Indlevering og udlevering af bohave på vores møbelopbevaring
Når du selv fysisk flytter og indleverer eller afhenter dit bohave på vores opbevaring, også hvis du i opbevaringsperioden får behov for at indlevere eller afhente enkelte effekter, beregnes 250,00 kr. pr. påbegyndte time du befinder dig på vores lager, og dette vel at mærke hver eneste gang du ankommer på vores møbelopbevaring. (Bemærk! der beregnes altså ikke pr. møbelcontainer, men pr. time)

Levering og afhentning af tomme flyttekasser
Levering og afhentning af tomme lejede flyttekasser er gratis. Skal du købe flyttekasser, foretager vi ikke levering.
Hvis kunden gerne vil gøre brug af denne gratis flyttekasse leverings- og afhentningsservice, forudsætter det at kunden indordner sig under vores leverings- og afhentningstider, samt giver os den fornødne tid til levering og afhentning af de tomme flyttekasser, og da vi gør dette uden beregning, kan det desværre ikke foretages med kort varsel, men skal indflettes i vores normale kørselsmønster, samt gøres der opmærksom på at vi foretager kun én levering og efterfølgende kun én afhentning af de tomme lejede flyttekasser.
Det skal dog bemærkes at lejede flyttekasser udelukkende leveres og afhentes i Nordsjælland og Københavnsområdet i en radius af henholdsvis ca. 20 km og 60 km fra Espergærde, (det vil sige at den ene af de 2 adresser maksimalt kan være ca. 20 km. fra Espergærde og den anden maksimalt ca. 60 km. fra Espergærde), og kun i forbindelse med leje af minimum 40 flyttekasser samt med flytning foretaget af os.
Hvis flytningen, efterfølgende flyttekasser er blevet leveret til kunden, bliver aflyst af kunden, og vi derfor ikke skal foretage flytningen, skal kunden betale 250,00 kr. for levering af tomme flyttekasser samt 250,00 kr. for afhentning af tomme flyttekasser.

Parkeringstilladelsesgebyr
250,00 kr. (Bemærk at det kun er i meget få tilfælde at dette er nødvendigt) Når tilladelse til parkering med lastvogn på fortov, cykelsti, ved spærrestriber eller vejlukning er nødvendigt for flytningens udførelse, så skal denne parkeringstilladelse aktivt indhentes af flyttefirmaet selv hos den lokale kommune, da parkeringsbøde til lastvognschaufføren på 2.060 kr. ellers kan risikeres. Denne ansøgningsproces kan tage alt fra 1 time til en uge. Ydermere skal flyttefirmaet foretage afmærkning af flyttevogn med kegler og relevante skilte passende til flyttevognens placering på vognbanen.
Herudover er det flyttekunden selv der skal sørge for at afspærre lovlige nærliggende parkeringspladser til flyttevognen, jo tættere på hoveddøren flyttevognen kan parkere, jo færre timer vil flytningen tage, og jo billigere bliver flytningen i sidste ende.

Faktureringsgebyr
Fremsendelse af fakturaer til vores faste møbelopbevaringskunder via e-mail er gratis, hvis fakturaen derimod ønskes fremsendt som et fysisk brev, pålægges et faktureringsgebyr på 50,00 kr. pr. fremsendt brev.

Afbestillingsgebyr / udeblivelsesgebyr
Hvis en bestilt flytning eller ind- og udlevering af bohave på vores møbelmagasin, på grund af kundens udeblivelse eller forhold som kunden eller kundens andre leverandører er ansvarlige for ikke kan udføres som aftalt, og kundens afbestilling ikke er foretaget minimum 5 fulde hverdagsdøgn (00.00-24.00) forinden opgavens aftalte starttidspunkt, da skal kunden ved bookning hos os acceptere at Espergærde Flytteforretning og dennes medarbejdere er berettiget til, at få dækket den fulde og komplette pris, omsætning og løn vi alle ville have haft på den pågældende opgave, det vil sige at opgavens forventede totale pris (bemærk minimum 2 timer ved for sen afbestilling eller udeblivelse) som skal betales af kunden, selvom opgaven ikke bliver udført, da kunden jo så allerede har bestilt og lagt beslag på vores tid, som det nu er for sent at tildele en anden ellers betalende kunde.

Se vores anmeldelser på facebook

Se vores anmeldelser på google

data-theme=”light”>Trustpilot

Copyright © 1986-2024  Espergærde Flytteforretning

Nye indlæg